Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ HTX bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

06:03, 04/03/2021

(ĐN)-Ngày 4-3, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

(ĐN)-Ngày 4-3, Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kết luận cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức kết luận cuộc họp

Theo Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 442 hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp HTX. Trong đó, có 415 đon vị đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ trên 1,6 ngàn tỷ đồng. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2019.

Năm 2020 là một năm khó khăn trên mọi mặt của nền kinh tế. Để trợ giúp các HTX gỡ khó, trong năm, Quỹ trợ vốn phát triển HTX đã giải ngân được trên 22,4 tỷ đồng cho 257 lượt phương án kinh doanh vay vốn, dư nợ cho vay đến cuối năm 2020 là trên 27,6 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của quỹ dang quản lý đạt trên 42 tỷ đồng.

Năm 2021, Đồng Nai phấn đấu mỗi huyện, thành phố thành lập mới từ 2 đến 3 HTX, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các HTX đang hoạt động, nhất là các HTX nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao và chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Trong điều kiện các HTX đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19, để tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn cho các HTX ổn định sản xuất, phục hồi sản xuất, kinh doanh, Liên minh HTX tỉnh đề xuất UBND tỉnh tiếp tục cho gia hạn nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách 15 tỷ đồng đến ngày 31-12-2021.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, những kết quả đạt được của kinh tế tập thể tỉnh trong thời gian qua là rất nỗ lực. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, các HTX vẫn cố gắng để duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt an sinh xã hội.

Đối với các sở, ngành liên qua, lãnh dạo tỉnh yêu cầu phải tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của kinh tế tập thể, nắm bắt các khó khăn của HTX để có hướng hỗ trợ hợp lý. Liên minh HTX có trách nhiệm hoàn chỉnh Báo cáo kết quả xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2020, định hướng 2021 để Ban chỉ đạo ban hành trước ngày 10-3.

Văn Gia

 

Tin xem nhiều