Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong công nhân lao nhân

11:03, 16/03/2021

(ĐN) - Thực hiện hướng dẫn của của Tỉnh ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

(ĐN) - Thực hiện hướng dẫn của của Tỉnh ủy về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai văn bản hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Công nhân Công ty CP Đồng Tiến trong giờ làm việc
Công nhân Công ty CP Đồng Tiến trong giờ làm việc

Theo đó, việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng là nhằm để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác tuyên truyền bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Trong đó, việc tuyên truyền được chia làm 3 đợt, gồm các nội dung: Tập trung nêu bật những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ; Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử; Kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

Hình thức tuyên truyền đa dạng như: phát hành tài liệu, tờ rơi, áp phích, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, bảng tin Công đoàn, treo khẩu hiệu, sử dụng các công cụ internet, mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền. Các cấp Công đoàn lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện làm việc, sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình để tổ chức tuyên truyền các nội dung theo yêu cầu. Đồng thời, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện công tác tuyên truyền được tiến hành cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23-5 năm 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. 

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện và có báo cáo về LĐLĐ tỉnh qua Ban Tuyên giáo - Nữ công trước ngày 25-5-2021 để tổng hợp báo cáo chung theo quy định.

Lan Mai

Tin xem nhiều