Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh trong tháng 3-2021

08:03, 01/03/2021

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 3-2021, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường bổ sung cho các hộ dân, vận động người dân nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 của dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

(ĐN)- UBND TP.Biên Hòa cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 3-2021, các cơ quan chức năng của thành phố sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường bổ sung cho các hộ dân, vận động người dân nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 của dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Giai đoạn 2 của dự án có diện tích đất cần thu hồi khoảng 2,6 ngàn m2. Hiện nay UBND TP.Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường bổ sung giá trị đất (theo giá đất bồi thường năm 2020 đã được UBND phê duyệt) cho tất cả các hộ dân thuộc dự án và đang lập các thủ tục chi trả tiền, bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân. Các hộ dân cũng đã cam kết bàn giao mặt bằng sau khi nhận tiền bồi thường và đất tái định cư.

Tuy nhiên, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án chưa chuyển kinh phí bồi thường bổ sung đã được phê duyệt khoảng 3,8 tỷ đồng để thực hiện chi trả cho người dân.

Dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công vào tháng 1-2020. Đến nay, các nhà thầu đã thi công đạt hơn 70% giá trị gói thầu.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều