Báo Đồng Nai điện tử
En

16/16 tổ chức HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

02:03, 04/03/2021

(ĐN)- Sáng 4-3, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với các tổ chức HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh năm 2020; xét khen thưởng của nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đại biểu và các tổ chức của HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

(ĐN)- Sáng 4-3, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá chất lượng hoạt động và xét khen thưởng đối với các tổ chức HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh năm 2020; xét khen thưởng của nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đại biểu và các tổ chức của HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế và các quy định thi đua khen thưởng, ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành hướng dẫn 343/HD-HĐND ngày 29-6-2020 về việc đánh giá chất lượng hoạt động và khen thưởng đại biểu và các tổ chức HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong đó, đã chi tiết mức đánh giá đến từng hoạt động như: hoạt động tại kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri… Tùy các mức độ quan trọng của mỗi hoạt động, đại biểu là chuyên trách hay không chuyên trách sẽ được định lượng bằng những tiêu chí khác nhau với số điểm tương ứng. Việc xét khen thưởng cấp huyện, cấp xã cũng đã được Thường HĐND tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Trên cơ sở đó, các đại biểu, các tổ chức HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện đánh giá chất lượng hoạt động của từng đại biểu, từng tổ chức HĐND và đề xuất khen thưởng cơ bản đúng với hướng dẫn.

Theo báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh tại cuộc họp, xét trong năm 2020  và cả nhiệm kỳ 2016-2021 16/16 tổ chức HĐND tỉnh có 79/79 đại biểu, bao gồm cả đại biểu chuyên trách và không chuyên trách đều đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động tổ chức HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh. Từ đó thống nhất, đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 đại biểu (tỷ lệ 35%); 6/16 tập thể (tỷ lệ 37%) đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020. Xét trong cả nhiệm kỳ 2016-2021, đối với cá nhân, thống nhất đề xuất tặng bằng khen của Chủ tịch UBDN tỉnh cho 35 đại biểu và 15/16 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND tỉnh cả nhiệm kỳ. Đối với cấp huyện, có 22 cá nhân và 11 tổ chức; cấp xã có 141 cá nhân và 87 tổ chức đề nghị xét khen thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã thống nhất đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh - xét khen thưởng đối với một số cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Hồ Thảo

Tin xem nhiều