Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021

05:02, 25/02/2021

(ĐN) - Ngày 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổng điều tra kinh tế cho đại diện của các sở ngành, địa phương

(ĐN) - Ngày 25-2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổng điều tra kinh tế cho đại diện của các sở ngành, địa phương.

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế 2021
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế 2021

Nội dung tập huấn nhằm trang bị thêm phương pháp trong việc thực hiện thu thập thông tin, kê khai theo phiếu nông nghiệp, thương nghiệp, vận tải, hoạt động ăn uống, lưu trú, bất động sản, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực ngân hàng, sử dụng phần mềm thu thập thông tin doanh nghiệp; cách điều tra các cơ sở sự nghiệp, hiệp hội...

Mục đích của cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 là thu thập các thông tin về cơ sở kinh tế, sự nghiệp để đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương, từ đó xây dựng các chính sách trong quản lý, phát triển, đem lại hiệu quả cao nhằm phát triển kinh tế, xã hội.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị tham gia việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

                                                    Hương Giang

Tin xem nhiều