Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi hành nghiêm kỷ luật của Đảng

08:02, 02/02/2021

(ĐN) - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom cho biết, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện bị thi hành kỷ luật trong năm 2020 là 51 trường hợp (chiếm 0,93% so với tổng số đảng viên toàn huyện; tăng 29,41% so với năm trước).

(ĐN) - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Trảng Bom cho biết, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện bị thi hành kỷ luật trong năm 2020 là 51 trường hợp (chiếm 0,93% so với tổng số đảng viên toàn huyện; tăng 29,41% so với năm trước). Các đảng viên này đã bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách 42 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp và khai trừ 2 trường hợp.

Trong số các đảng viên bị kỷ luật có 9 cấp ủy viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (30 trường hợp), thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạo đức lối sống, vi phạm nghị quyết và chỉ thị của Đảng, cố ý làm trái… Bên cạnh số đảng viên đã bị thi hành kỷ luật nói trên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 đảng viên không giữ chức vụ trong Đảng có liên quan đến đánh bạc, vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ, tàng trữ trái phép chất ma túy.         

Dương An

Tin xem nhiều