Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần hơn 1,9 ngàn tỷ đồng phát triển rừng bền vững

06:02, 03/02/2021

(ĐN) - Ngày 3-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng về phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của 5 chủ rừng trên địa bàn tỉnh...

(ĐN) - Ngày 3-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng về phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của 5 chủ rừng trên địa bàn tỉnh gồm: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Trung tâm Dịch vụ.

Cán bộ quản lý Phân trường Gia Phu (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân nhận khoán đất rừng yên tâm lao động, sản xuất. Ảnh: Hải Đình
Cán bộ quản lý Phân trường Gia Phu (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc) thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân nhận khoán đất rừng yên tâm lao động, sản xuất (Ảnh tư liệu: Hải Đình)

Dự kiến, giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai cần hơn 1,9 ngàn tỷ đồng để quản lý, phát triển rừng bền vững. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 1,1 ngàn tỷ đồng, vốn dịch vụ môi trường rừng gần 116 tỷ đồng triệu đồng, vốn sản xuất kinh doanh là 161 tỷ đồng, vốn xã hội hóa là 538 tỷ đồng và một số nguồn vốn khác.

Trong phương án quản lý rừng bền vững của các đơn vị chủ rừng thể hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học cho giai đoạn 10 năm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các chủ rừng cũng xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch sinh thái, sản xuất nông - lâm - ngư kết hợp, chi trả dịch vụ môi trường rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng... Riêng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đề ra mục tiêu sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ ở các âp ven hồ Trị An và hoàn thành các thủ tục để cho thuê môi trường rừng để đầu tư xây dựng khu Safari.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu các sở ngành, đơn vị chủ rừng rà soát lại đất rừng, phương án quản lý rừng bền vững để bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp theo quy định của pháp luật để khi UBND tỉnh phê duyệt phương án đưa vào triển khai đáp ứng yêu cầu thực tế. Đây cũng là cơ sở nhằm triển khai các dự án du lịch sinh thái rừng ở Đồng Nai.

                                                               Uyển Nhi

Tin xem nhiều