En

Lấy ý kiến về 6 tờ trình trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới

03:11, 12/11/2020

(ĐN) - Ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã  làm việc với các sở ngành để lấy ý kiến về 6 tờ trình trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

(ĐN) - Ngày 12-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã  làm việc với các sở, ngành để lấy ý kiến về 6 tờ trình trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng chủ trì cuộc họp

Trong đó, bao gồm tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Tờ trình về Chủ trương ban hành Đề án doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2025; Tờ trình quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Các nội dung tờ trình trên đã gửi lấy ý kiến các sở ngành nên đa số thành viên trong cuộc họp đều thống nhất. Hai tờ trình được nhiều người quan tâm là các chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tới đây, khi Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được thông qua, tỉnh sẽ thực hiện các ngày hội khởi nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp... Trong đó, tối đa sẽ hỗ trợ 10 doanh nghiệp/năm, thời gian hỗ trợ 1 năm/doanh nghiệp. Với Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí từ ngân sách để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tư vấn, thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ lãi suất... Dự kiến, trong 5 năm 2021 - 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ lãi suất cho vay với doanh số cho vay khoảng 120 ngàn tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu các sở, ngành rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung trong tờ trình để trình UBND tỉnh. Các nội dung phải phù hợp để khi HĐND tỉnh thông qua có thể triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

                                                           Hương Giang

Tin xem nhiều