Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai giảm hơn 8,6 ngàn ha đất lúa

09:09, 16/09/2020

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, kết quả kiểm kê hiện trạng đất đai công bố vào đầu năm 2020, diện tích đất lúa trên địa bàn tỉnh hiện nay còn hơn 23 ngàn ha, giảm trên 8,6 ngàn ha so với năm 2014.

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, kết quả kiểm kê hiện trạng đất đai công bố vào đầu năm 2020, diện tích đất lúa trên địa bàn tỉnh hiện nay còn hơn 23 ngàn ha, giảm trên 8,6 ngàn ha so với năm 2014. Qua rà soát thực địa thì một số khu vực đất lúa bảo vệ nghiệm ngặt tại các huyện đã giảm đi rất nhiều. Cụ thể như: H.Tân Phú giảm 913ha, H.Định Quán giảm 769ha, H.Xuân Lộc giảm 755ha... Việc đất lúa tại nhiều địa phương giảm nhiều làm cho việc xây dựng các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ tới không còn phù hợp với chỉ tiêu đất trồng lúa được phân bổ và không phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên nhân khiến đất lúa giảm sâu là do thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước, dự án phát triển kinh tế, xã hội... Do đó, Sở TN-MT đã đề nghị Sở NN-PTNT căn cứ vào tình hình thực tế để xác định diện tích đất trồng lúa cần phải bảo vệ nghiêm ngặt theo đề án an ninh lương thực quốc gia phân bổ cho tỉnh Đồng Nai và đưa vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

Uyển Nhi

Tin xem nhiều