Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm soát chặt chẽ các khoản vay bất động sản

09:08, 03/08/2020

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 6-2020, dư nợ cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 36,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 5,8% so với cuối năm 2019, chiếm tỉ trọng khoảng 16,8% so với tổng dự nợ cho vay trên địa bàn.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 6-2020, dư nợ cho vay bất động sản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 36,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 5,8% so với cuối năm 2019, chiếm tỉ trọng khoảng 16,8% so với tổng dự nợ cho vay trên địa bàn.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đơn vị vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản. Các tổ chức tín dụng trong tỉnh cần chú trọng việc quản lý tín dụng hiệu quả ở lĩnh vực này, luôn theo dõi, kiểm tra các khoản vay đúng mục đích; công tác định giá tài sản đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ, nhất là khoản vay có giá trị lớn...

Hải Quân

Tin xem nhiều