Báo Đồng Nai điện tử
En

Thông qua 22 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

11:07, 10/07/2020

(ĐN)- Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

(ĐN)- Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã lắng nghe và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết được trình bày tại kỳ họp (ảnh: Công Nghĩa)
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp (ảnh: Công Nghĩa)

Trong đó, có một số Nghị quyết đáng lưu ý như: Nghị quyết bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn 2 huyện: Vĩnh Cửu và Long Thành.

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11-7-2014 của HĐND tỉnh về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2020; Nghị quyết về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C không phải thu hồi đất được cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương một số dự án nhóm B, C.

Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và các dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

22 Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-8-2020.

Hạnh Dung – Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều