Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn công tác tôn giáo năm 2020

01:07, 17/07/2020

(ĐN)- Ngày 17-7, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tôn giáo năm 2020.

(ĐN)- Ngày 17-7, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tôn giáo năm 2020.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị điểm cầu Đồng Nai
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung chủ trì hội nghị điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị, cán bộ MTTQ các điểm cầu cả nước được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; nghe lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta và chuyên đề thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”…

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị cán bộ làm công tác tôn giáo và lãnh đạo MTTQ các điểm cầu nghiên cứu kỹ nội dung các chuyên đề để vận dụng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta hiện nay.

Tin và ảnh: N.Trinh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích