Báo Đồng Nai điện tử
En

Dư nợ cho vay ngắn hạn tăng gần 8,5%

08:07, 29/07/2020

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 7-2020, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 221,1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm nay.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 7-2020, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 221,1 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm nay. Trong đó, tổng dư nợ cho vay ước đạt 219,4 ngàn tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm 2020, nợ xấu ước chiếm khoảng 0,69% trên tổng dư nợ cho vay.

Xét tổng dư nợ cho vay khi phân theo thời hạn, dư nợ ngắn hạn đạt khoảng 120,1 ngàn tỷ đồng, tăng gần 8,5% so với đầu năm nay, dư nợ trung và dài hạn ước đạt hơn 99,3 ngàn tỷ đồng, giảm 0,67% so với đầu năm 2020.

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6-9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, từ 9-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6%/năm.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều