En

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị du lịch Long Tân

10:07, 05/07/2020

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch Long Tân (H.Nhơn Trạch).

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch Long Tân (H.Nhơn Trạch).

Đây là dự án khu đô thị du lịch phù hợp theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của đô thị mới Nhơn Trạch được phê duyệt; được đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn đô thị loại II. Dự án có quy mô diện tích khoảng 3.319.985m2, quy mô dân số khoảng 17 ngàn đến hơn 19 ngàn người.

Nội dung lập điều chỉnh quy hoạch gồm: phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình, các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường…

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch Long Tân, H.Nhơn Trạch là cơ sở cho chủ đầu tư là Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.      

L.V

Tin xem nhiều