Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

02:07, 16/07/2020

(ĐN)- Ngày 16-7, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

[links()](ĐN)- Ngày 16-7, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Trong bài phát biểu, đồng chí Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ H.Xuân Lộc đã kế thừa và phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn. Huyện đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc H.Xuân Lộc phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, giá trị sản xuất trên địa bàn tăng trung bình 8,69%, nông nghiệp có bước phát triển toàn diện, chăn nuổi theo hướng tập trung quy mô hiện đại.

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt, đồng thời là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực công nghiệp từng bước phát triển bền vững, quan tâm đến hỗ trợ thực hiện đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Đồng chí biểu dương việc huyện Xuân Lộc vừa chăm lo phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết lao động việc làm và giảm nghèo bền vững. Thực hiện chăm lo tốt cho các gia đình có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đào tạo, mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hằng năm huyện đều đạt chỉ tiêu giao quân.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt khen ngợi Xuân Lộc đã thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khi tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến quan trọng trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

Đồng chí Hồ Thanh Sơn đánh giá: Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân H.Xuân Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng trân trọng. Có thể nói, Xuân Lộc đã có những bước phát triển mới, khá toàn diện; sức mạnh tổng hợp của huyện ngày càng được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện được những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Ban TVTU đề nghị Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Theo đó, huyện cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển toàn diện đô thị, nông thôn đi đôi với bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, là động lực cho phát triển kinh tế.

Trong phát triển công nghiệp, cần quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trở thành những ngành kinh tế quan trọng của huyện. Phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, dịch vụ.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, cần chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong 5 năm tới. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bên cạnh đó, cần đảm bảo công tác an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo.

Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện chính sách quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chú trọng chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân thường trực ở các xã, thị trấn. Xây dựng lực lượng công an từ huyện tới cơ sở chính quy tinh nhuệ, vững mạnh. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng huyện cần tập trung thực hiện, đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cần xem đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục củng cố sắp xếp hệ thống chính trị  hoạt động hiểu quả, hiệu lực, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị của huyện. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện và của mỗi cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Cần quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề quan trọng phải làm thường xuyên của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí đề nghị, mỗi đồng chí tham dự đại hội Đảng bộ H.Xuân Lộc lần thứ VII cần đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, sáng suốt, công tâm lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín, có khả năng quy tụ, nỗ lực vì lợi ích chung để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ H.Xuân Lộc lần thứ VII, đồng chí Hồ Thanh Sơn thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trân trọng trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm; Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

Tin: Công Nghĩa; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều