Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường:

Xây dựng TP.Long Khánh xanh, văn minh, an toàn, hiện đại

Cập nhật lúc 18:38, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)

(ĐN)-Ngày 29-6, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Long Khánh lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Nguyễn Phú Cường nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân TP.Long Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong 5 năm qua với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân TP.Long Khánh đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đánh giá cao việc Long Khánh đã trở thành thành phố sớm trước một năm so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Cùng với đó, Long Khánh đã duy trì mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết của thành phố và tỉnh. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng có những bước phát triển mạnh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao phục vụ đô thị và sản xuất.

Một trong những thế mạnh của TP.Long Khánh là nông nghiệp, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong 5 năm qua nông nghiệp của thành phố đã phát triển toàn diện và ổn định, từng bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được chú trọng. Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nổi bật năm 2019 thành phố có 4/4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Kinh tế phát triển cao, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Để phát huy lợi thế và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.Long Khánh thành đô thị “Xanh, văn minh, an toàn, hiện đại”, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể:

Cần đề ra những giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực. Tập trung khai thác tối đa các lợi thế so sánh gắn với phát huy tốt nội lực, sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố một cách đồng bộ. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội khu vực đô thị và khu vực nông thôn để xóa dần sự cách biệt về hạ tầng, thu nhập, hệ thống tiện ích, dân trí, môi trường, đời sống văn hóa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Xây dựng và phát triển Long Khánh theo hướng: “Xanh, văn minh, an toàn, hiện đại”. Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ để trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Cần phát triển mạng lưới phân phối hàng hoá, trung tâm đầu mối tiêu thụ nông sản, hệ thống chợ, siêu thị, các trung tâm thương mại; quan tâm phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng trong quá trình phát triển TP.Long Khánh thời gian tới được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tập trung chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ cán bộ, lao động khoa học kỹ thuật phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Ban TVTU cho Đảng bộ TP.Long Khánh
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Ban TVTU cho Đảng bộ TP.Long Khánh

Đồng chí Nguyễn Phú Cường đề nghị Đảng bộ TP.Long Khánh cần tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Quyết tâm giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, TP.Long Khánh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận, đổi mới hơn nữa, nhất là về nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, lối sống mẫu mực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhân dịp Đảng bộ TP.Long Khánh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, đồng chí Nguyễn Phú Cường thay mặt Ban TVTU đã tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo, phát triển; Xây dựng thành phố Long Khánh “Xanh - văn minh - hiện đại”

Tin và ảnh: Công Nghĩa

.
.
;
.
.