Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên kết tạo sản phẩm du lịch vùng

09:06, 17/06/2020

(ĐN)- Đồng Nai đang hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Đồng Nai đang hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các địa phương trong khu vực để khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch; đồng thời tổ chức xúc tiến du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách.

Cụ thể, kết nối sản phẩm du lịch sinh thái, các tour, tuyến với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ - Tây nguyên để phục vụ khách du lịch, trong đó chú trọng các tuyến du lịch: TP.HCM - Đồng Nai - Lâm Đồng; TP.HCM - Đồng Nai - Bình Thuận; TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu; TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương; các tỉnh miền Tây Nam bộ - Đồng Nai - Bình Thuận.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn. Theo đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, đánh giá tiềm năng và định hướng đầu tư phát triển theo hướng liên kết các địa phương với các tour, tuyến, điểm  du lịch đặc thù, hướng vào chiều sâu và bền vững. Chú trọng lợi ích của người dân, cộng đồng dân cư, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển loại hình du lịch nông thôn. Đối với các địa phương có điều kiện, tiềm năng phát triển du lịch nông thôn sẽ ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phụ trợ để thu hút khách du lịch và tăng mức chi tiêu của du khách.

N.L

 

Tin xem nhiều