Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu nội địa 2 tháng đầu năm tăng 84% so với cùng kỳ

02:03, 01/03/2020

(ĐN)– Theo Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, thu ngân sách nhà nước với khoản thu nội địa gần 2 tháng đầu năm 2020 được hơn 8,9 ngàn tỷ đồng, đạt 25% dự toán pháp lệnh và vượt 84% so với cùng kỳ năm trước.

(ĐN)– Theo Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, thu ngân sách nhà nước với khoản thu nội địa gần 2 tháng đầu năm 2020 được hơn 8,9 ngàn tỷ đồng, đạt 25% dự toán pháp lệnh và vượt 84% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân đến nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước Đồng Nai
Người dân đến nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước Đồng Nai

Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao là do ngành thuế thực hiện các giải pháp tăng thu từ đầu năm với những khoản thu, như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế...

Trong đó, thu từ khối sản xuất kinh doanh đạt gần 4,35 ngàn tỷ đồng, cao hơn 1,57 ngàn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tăng 58%); thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 2,66 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng thời điểm năm 2019; thu thuế thu nhập cá nhân trong gần 2 tháng đầu năm được gần 1,3 ngàn tỷ đồng, vượt 28%; thu từ xổ số kiến thiết tăng gấp gần 3 lần; thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế gấn 17,5 lần...

Năm 2020, dự toán pháp lệnh giao cho Đồng Nai phải thu nội địa được 35,64 ngàn tỷ đồng. Mục tiêu của tỉnh là sẽ phải thu đạt hoặc vượt kế hoạch được giao, vì thu nội địa liên quan trực tiếp đến việc trích lại một phần kinh phí cho tỉnh hoạt động.

                                                         Hương Giang

Tin xem nhiều