Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 2 đến 8-3-2020)

08:03, 01/03/2020

- Ngày 3-3: Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 3-2020 và thông qua chương trình kỳ họp HĐND tỉnh bất thường.

* Trong tỉnh:

- Ngày 3-3: Hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 3-2020 và thông qua chương trình kỳ họp HĐND tỉnh bất thường.

- Ngày 4-3: Họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn năm 2050 theo Luật Quy hoạch; Họp tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

- Ngày 5-3: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ngày 6-3: Thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng vùng H.Long Thành; Tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội; Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương.             

Thảo Nguyên

Tin xem nhiều