Báo Đồng Nai điện tử
En

Rà soát công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

02:03, 11/03/2020

(ĐN) - Sáng 11-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ 1 thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong tổ để nghe báo cáo kế hoạch chi tiết công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 11-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ 1 thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI Nguyễn Hòa Hiệp đã chủ trì cuộc họp với các thành viên trong tổ để nghe báo cáo kế hoạch chi tiết công tác tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ 1 thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI Nguyễn Hòa Hiệp chủ trì cuộc họp

Theo đó, tổ 1 có 11 thành viên là lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTT&DL, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Sở KHCN, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Thành ủy Biên Hòa.

Tổ 1 có nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng; chịu trách nhiệm về danh sách khách mời, danh sách đại biểu, tổ chức, trang trí, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng tại địa điểm Đại hội; sắp xếp vị trí đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và đại biểu dự Đại hội; những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ Đại hội.

Sau khi các thành viên trong tổ báo cáo kế hoạch công tác tổ chức phục vụ Đại hội ở ngành mình, đơn vị mình trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ 1 thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI Nguyễn Hòa Hiệp lưu ý, địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là tại TP.Biên Hòa, do đó đối với lĩnh vực trang trí và tuyên truyền đại hội, Sở VHTT&DL phối hợp với TP.Biên Hòa trang trí, thực hiện các khẩu hiệu, pano, áp phích…để tránh trùng lắp, tiết kiệm chi phí ngân sách cho tỉnh.

Báo Đồng Nai và Đài PT-TH Đồng Nai thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Để việc tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh được kịp thời, rộng khắp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần gửi chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở cũng như đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở để báo, đài thông tin kịp thời.

Ngoài ra, đồng chí Tổ trưởng tổ 1 thuộc Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Sở KHCN rà soát lại hệ thống máy móc, đảm bảo tốt công tác kiểm phiếu tại Đại hội; ngành Điện lực, cung cấp điện an toàn, đảm bảo phục vụ suốt quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

Tin xem nhiều