Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp

09:03, 02/03/2020

(ĐN)- Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

(ĐN)- Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa được UBND tỉnh ký quyết định ban hành.

Quy chế quy định việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên; xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… Tạo điều kiện để doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban, ngành, UBND các cấp có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý từng vụ việc. Trong trường hợp cần phối hợp phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị yêu cầu bằng văn bản.

Các phương thức phối hợp gồm: trao đổi thông qua văn bản, qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trực tiếp gặp gỡ; tổ chức hội nghị, hội thảo, cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên; tổ chức đoàn thanh kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu có hành vi vi phạm.

Lâm Viên

 

Tin xem nhiều