Báo Đồng Nai điện tử
En

LĐLĐ huyện Thống Nhất: 82% Công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể

09:01, 05/01/2020

(ĐN)- Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất vừa tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện năm 2019.

(ĐN)- Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất vừa tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện năm 2019.

Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là việc thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… tới đoàn viên, người lao động. Công tác phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, Công đoàn được tăng cường. Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng.

Liên đoàn Lao động huyện đã đẩy mạnh hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại với người sử dụng lao động. Đến nay đã có hơn 82% Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động… Từ đó, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa.

Uy Vũ

Tin xem nhiều