Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành đo đạc, kiểm đếm hơn 95% diện tích đất phục vụ xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1

09:01, 12/01/2020

(ĐN) - UBND huyện Long Thành cho biết, đến nay, huyện đã xác định được gần 940 chủ sử dụng đất trên diện tích 564 hécta trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng để xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 (khu vực rộng khoảng 1,8 ngàn hécta). Các cơ quan chuyên môn đã đo đạc, kiểm đếm 784 trường hợp và hơn 1 ngàn thửa đất vắng chủ với diện tích trên 600 hécta trong khu vực này, đạt tỷ lệ trên 95%.

(ĐN) - UBND huyện Long Thành cho biết, đến nay, huyện đã xác định được gần 940 chủ sử dụng đất trên diện tích 564 hécta trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng để xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 (khu vực rộng khoảng 1,8 ngàn hécta). Các cơ quan chuyên môn đã đo đạc, kiểm đếm 784 trường hợp và hơn 1 ngàn thửa đất vắng chủ với diện tích trên 600 hécta trong khu vực này, đạt tỷ lệ trên 95%.

Ngoài ra, UBND xã Bình Sơn đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất cho 395 trường hợp sau khi hoàn thành đo đạc, kiểm đếm và xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Tuy nhiên, trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng vẫn còn 446 trường hợp của hơn 1 ngàn thửa đất thuộc diện vắng chủ, các ngành chức năng của huyện đang phối hợp xử lý.

Đối với phần diện tích còn lại (hơn 3 ngàn hécta), trong đó có đất của hơn 4,3 ngàn hộ dân, hiện các cơ quan chuyên môn của huyện đang tiếp tục triển khai đo đạc, kiểm đếm.               

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều