Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có tên mới

05:12, 17/12/2019

(ĐN)-Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội trị trực tuyến Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185 và triển khai Quy định 208 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện.

(ĐN)-Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội trị trực tuyến Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185 và triển khai Quy định 208 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh Tạp chí Tuyên giáo TW).

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến tại Đồng Nai có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trên 240 đại biểu.

Theo Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương, trong 10 năm qua cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện Nghị quyết 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất không ngừng được nâng cấp, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động. Bộ máy hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đảm bảo tinh gọn, quy định rõ ràng về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên.

Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Các trung tâm đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong việc nâng cao trình độ, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết luận số 66 của Ban Bí thư đã chỉ ra các giải pháp trọng tâm tiếp tục nâng cao hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Ban Bí thư Trung ương quyết định đổi tên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện thành Trung tâm chính trị cấp huyện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm sự thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ về cơ cấu tổ chức bộ máy. Đổi mới cơ chế hoạt động của Trung tâm bồi chính trị cấp huyện, tăng cường gắn kết trung tâm với Ban Tuyên giáo, Trường chính trị tỉnh.

Hội nghị cũng đã triển khai Quy định 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện.

 Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều