En

Huyện Xuân Lộc thu ngân sách đạt 162%

09:12, 17/12/2019

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, năm 2019, huyện thực hiện thu ngân sách đạt gần 431 tỷ đồng, bằng 162% dự toán tỉnh giao, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu cân đối hơn 415 tỷ đồng, bằng 156% dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018.

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, năm 2019, huyện thực hiện thu ngân sách đạt gần 431 tỷ đồng, bằng 162% dự toán tỉnh giao, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu cân đối hơn 415 tỷ đồng, bằng 156% dự toán, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018.

Để đạt được kết quả trên, từ đầu năm huyện đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách cho phù hợp với quy hoạch và quyết tâm thực hiện vượt kế hoạch.

Cùng với kết quả thu ngân sách, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 23,4 ngàn tỷ đồng, tăng 9%; trên lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng trong năm thực hiện trên 38 ngàn hécta, đạt 98% kế hoạch. Về công tác xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Định hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu; 8/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao; các xã còn lại đạt 38-48/53 chỉ tiêu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Mai

Tin xem nhiều