Báo Đồng Nai điện tử
En

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền

10:12, 19/12/2019

(ĐN)- Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập làm trưởng đoàn vừa làm việc với Công đoàn Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019.

(ĐN)- Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập làm trưởng đoàn vừa làm việc với Công đoàn Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá, năm 2019 Công đoàn đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó đã thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Mức thu nhập bình quân của người lao động trên 11 triệu đồng/tháng.

Đoàn công tác đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn đơn vị cần chủ động tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động nhất là tại các đơn vị trực thuộc đang thực hiện thoái vốn; chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị trực thuộc để tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền qua mạng xã hội; gắn các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động của tổng công ty với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và toàn tổng công ty...

Thảo Lâm

Tin xem nhiều