TP.Long Khánh: 57/59 ấp, khu phố được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa

Cập nhật lúc 21:32, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

(ĐN) - Phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh cho biết, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, năm 2019 TP.Long Khánh có 100% ấp, khu phố đăng ký xây dựng danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. Kết quả bình xét có 57/59 ấp, khu phố được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa (đạt tỷ lệ 96,6% so với mục tiêu nghị quyết đề ra trên 92%).

Bên cạnh xây dựng ấp, khu phố văn hóa, Phòng Văn hóa - thông tin TP.Long Khánh đã triển khai xây dựng chương trình Gia đình văn hóa, bình xét và công nhận danh hiệu năm 2019. Kết quả bình xét có 38.487/38.784 hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 99,23% so với mục tiêu nghị quyết đề ra trên 98%).

Cũng trong năm 2019, TP.Long Khánh có 107/107 cơ quan, đơn vị được công nhận Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 50/67 doanh nghiệp được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 79%).

My Ny

.
.
;
.
.