Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019

03:11, 22/11/2019

Thực hiện Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 12-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019; Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo 18 bài thi viết môn Chuyên ngành.

Thực hiện Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 12-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019;

Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo 18 bài thi viết môn Chuyên ngành như sau:  Tải về kết quả chấm phúc khảo.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai: www.baodongnai.com.vn, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo cho thí sinh biết, thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

Hồ Thanh Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tin xem nhiều