Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

03:11, 12/11/2019

(ĐN) - Ngày 12-11, đã diễn ra tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

(ĐN) - Ngày 12-11, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao đổi một số nội dung thảo luận tại buổi tọa đàm
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao đổi một số nội dung thảo luận tại buổi tọa đàm

Các đồng chí: Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh đã đến dự.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở tỉnh cho biết, trong những năm qua, hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC cơ sở các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động.

Các thành viên trong ban chỉ đạo luôn hoạt động đúng quy chế, chủ động thực hiện trách nhiệm được phân công phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn. Ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo QCDC cấp tỉnh và huyện hàng năm đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, giúp thành viên ban chỉ đạo các cấp nâng cao hơn nữa nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở đi vào nề nếp. Tuy nhiên, một số ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở hoạt động còn hình thức, nhiều tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm.
Các đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm

Các ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng, cần phải thường xuyên chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo QCDC cơ sở các cấp. Ban chỉ đạo phải xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cụ thể và họp theo định kỳ; xác định được nội dung hạn chế ở từng cấp mình để tập trung chỉ đạo thực hiện. Nâng cao năng lực làm chủ và trách nhiệm làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Hồng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện QCDC cơ sở. Kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở khi có thay đổi về nhân sự, đảm bảo ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả, nề nếp. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về thực hiện QCDC cơ sở cho các thành viên ban chỉ đạo, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều