Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương

09:11, 01/11/2019

(ĐN) - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho biết, nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Quy định số 13 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

(ĐN) - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho biết, nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Quy định số 13 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Theo đó, quy định gồm 4 chương, 11 điều quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trách nhiệm của tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan; việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật…

Quy định nêu rõ phương châm, cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương...

Về nội dung: mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu đi đầu nêu gương về mọi mặt tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, tác phong...          

Huyền Linh

Tin xem nhiều