Báo Đồng Nai điện tử
En

135/139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

08:11, 19/11/2019

(ĐN) - Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thống Nhất cho biết, năm 2019 chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao về chất lượng.

(ĐN) - Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Thống Nhất cho biết, năm 2019 chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao về chất lượng.

Theo đó, có 135/139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 97,12%), trong đó cơ quan, đơn vị đạt chuẩn là 108/109 và 27/30 doanh nghiệp. Từ phong trào đã góp phần làm chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hình thành văn hóa ứng xử trong quá trình điều hành công việc và trong giao tiếp hằng ngày.

Ly Na

Tin xem nhiều