Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

09:11, 04/11/2019

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Theo đó, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Niềm vui của người khuyết tật trong ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật ở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Niềm vui của người khuyết tật trong ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật ở Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác người khuyết tật, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trợ giúp người khuyết tật. Bên cạnh đó là tiếp tục thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách pháp luật về người khuyết tật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và các cam kết quốc tế, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội và an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật…

P.V

Tin xem nhiều