Báo Đồng Nai điện tử
En

Trảng Bom phấn đấu có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao

09:10, 31/10/2019

(ĐN)- Theo UBND huyện Trảng Bom, trong năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao, gồm các xã: Trung Hòa, Hưng Thịnh, Cây Gáo và Thanh Bình. Hiện nay, huyện tập trung hướng dẫn các xã này lập hồ sơ minh chứng hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao theo quy định.

(ĐN)- Theo UBND huyện Trảng Bom, trong năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao, gồm các xã: Trung Hòa, Hưng Thịnh, Cây Gáo và Thanh Bình. Hiện nay, huyện tập trung hướng dẫn các xã này lập hồ sơ minh chứng hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Vườn bưởi da xanh tại huyện Trảng Bom
Một vườn bưởi da xanh tại huyện Trảng Bom

[links()]Đồng thời, huyện sẽ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng đối với xã Quảng Tiến trong việc đề nghị công nhận lại xã nông thôn mới sau 5 năm được công nhận; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hiện trường đón đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương về kiểm tra, xét công nhận Tỉnh nông thôn mới theo quy định.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, triển khai thực hiện các dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Lam Phương

Tin xem nhiều