Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn về quy định đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức

11:10, 30/10/2019

(ĐN)- Sáng 30-10, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn, triển khai 2 chuyên đề: các quy định về công tác quản lý, xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017, cùng các văn bản có liên quan do Sở Tư pháp tổ chức.

(ĐN)- Sáng 30-10, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn, triển khai 2 chuyên đề: các quy định về công tác quản lý, xét duyệt đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017, cùng các văn bản có liên quan do Sở Tư pháp tổ chức.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị tham gia tập huấn.
Đại diện các sở, ngành, đơn vị tham dự tập huấn

Theo quy định của Trung ương và tỉnh, các đơn vị tuyệt đối không được cử, hoặc cho phép ra nước ngoài với bất kỳ lý do nào đối với đảng viên đang trong thời kỳ xem xét kỷ luật Đảng; đang bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm tư cách đảng viên; có vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước khi đi nước ngoài.

Đối với Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017, các báo cáo viên lưu ý, hiện Chính phủ thống quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Ba cơ quan được giao thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác bồi thường trách nhiệm nhà nước là: Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh. Đây là quy định nhằm khắc phục tình trạng phân tán trong quản lý nhà nước mà Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng dẫn quy định trước đây quy định chưa rõ...

                                                    Đoàn Phú

Tin xem nhiều