Báo Đồng Nai điện tử
En

KCN Dầu Giây hoàn thiện đấu nối xử lý nước thải tập trung

09:10, 24/10/2019

(ĐN)- Khu công nghiệp (KCN) Dầu Giây hiện đã thu hút được 21 dự án đầu tư hoạt động với nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất khác nhau và đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế với công suất 2 ngàn m3/ngày đêm.

(ĐN)- Khu công nghiệp (KCN) Dầu Giây hiện đã thu hút được 21 dự án đầu tư hoạt động với nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất khác nhau và đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế với công suất 2 ngàn m3/ngày đêm. 15 doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN đều đã đấu nối vào hệ thống thoát nước thải và có hợp đồng xử lý nước thải với KCN Dầu Giây. Các doanh nghiệp trong KCN cũng thực hiện ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động.

[links()]Ngoài ra, dù các cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng các công ty, doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất đều đã đầu tư các hệ thống thu gom và xử lý nước thải phát sinh đáp ứng được quy định và cam kết trong hồ sơ thủ tục môi trường đã được phê duyệt.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều