Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư thủy lợi cho sản xuất nông nghiệp

09:10, 22/10/2019

(ĐN) - Giai đoạn 2011-2018, toàn huyện Định Quán đã huy động được 138,6 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến hơn 72 hécta đất, hoa màu trên đất để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.

(ĐN) - Giai đoạn 2011-2018, toàn huyện Định Quán đã huy động được 138,6 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến hơn 72 hécta đất, hoa màu trên đất để đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi.

 Đến nay trên địa bàn các xã có 8 công trình thủy lợi, với tổng chiều dài hệ thống kênh mương trên địa bàn gần 77,5km với gần 97% đã được kiên cố hóa phục vụ tưới cho trên 1539 ngàn hécta đất nông nghiệp. Ngoài ra, hệ thống giếng khoan, giếng đào trong dân đã cơ bản đáp ứng tốt việc tưới chủ động đạt hơn 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. 13/13 xã đã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi theo quy định của tỉnh Đồng Nai và của Trung ương trong xây dựng nông thôn mới.

B.N

 

Tin xem nhiều