Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng nguồn vốn huy động tăng 11,3%

10:09, 10/09/2019

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 9-2019 đạt 190,2 ngàn tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm nay. Riêng tiền gửi ước đạt 189,4 ngàn tỷ đồng.

(ĐN) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đến cuối tháng 9-2019 đạt 190,2 ngàn tỷ đồng, tăng 11,3% so với đầu năm nay. Riêng tiền gửi ước đạt 189,4 ngàn tỷ đồng.

Trong đó, phân theo cơ cấu nội ngoại tệ, tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 177,8 ngàn tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm 2019. Tiền gửi bằng ngoại tệ ước đạt 11,6 ngàn tỷ đồng, giảm 4,55% so với đầu năm nay.

Khi phân theo cơ cấu tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm ước đạt hơn 112,1 ngàn tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm 2019. Tiền gửi thanh toán ước đạt 77,3 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2019.

Hải Quân

Tin xem nhiều