Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

10:09, 03/09/2019

Ban TVTU vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới.

(ĐN)- Ban TVTU vừa có công văn yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Theo đó, Ban TVTU đề nghị tăng cường công tác kiểm tra việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Hằng năm, Thường trực cấp ủy trực thuộc tỉnh phải rà soát, chỉ đạo nghiêm đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc còn ít mua và không đặt mua, đọc các loại báo và tạp chí của Đảng, báo cáo rõ nguyên nhân các đơn vị không thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Để việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành thói quen hằng ngày của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn chỉ đạo chi, Đảng bộ khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng mỗi buổi sáng đầu giờ làm việc từ 15-20 phút.

Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) và lãnh đạo Bưu điện tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc tỉnh bàn cách đưa báo Đảng đến tay độc giả nhanh nhất
Đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) và lãnh đạo Bưu điện tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc tỉnh bàn cách đưa báo Đảng đến tay độc giả nhanh nhất

Báo Đồng Nai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng báo in để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp Bưu điện tỉnh thường xuyên rà soát chặt chẽ việc đặt mua báo Đảng của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng năm thống kê những đơn vị, địa phương không đặt mua báo Đảng, báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều