Báo Đồng Nai điện tử
En

Công trình xây dựng sau tháng 6-2015 sẽ không được bồi thường

08:09, 15/09/2019

(ĐN) - Theo Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành, đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường và xây dựng trước ngày 25-6-2015,

(ĐN) - Theo Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành, đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xây dựng trên đất đủ điều kiện bồi thường và xây dựng trước ngày 25-6-2015, sẽ được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương tại thời điểm bồi thường mà không giảm trừ hay tính khấu hao công trình hoặc nguyên vật liệu có thể sử dụng lại. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt xây dựng trên đất xây dựng sau ngày 25-6-2015 sẽ không được bồi thường.

Quốc Khánh

Tin xem nhiều