Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế

10:10, 08/10/2017

(ĐN) - Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các phòng GD-ĐT, các trường trực thuộc sở tăng cường vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho học sinh trong năm học 2017-2018.

(ĐN) - Sở GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các phòng GD-ĐT, các trường trực thuộc sở tăng cường vận động phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho học sinh trong năm học 2017-2018.

Theo đó, Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT, các trường THPT, đơn vị trực thuộc sở thường xuyên cập nhật tình hình học sinh tham gia bảo hiểm y tế, có giải pháp kịp thời để nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Với những học sinh khó khăn, cần vận động xã hội hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục vận động đảm bảo 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 và duy trì bền vững tỷ lệ này trong các năm tiếp theo.

Đặng Công

 

Tin xem nhiều