Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 22,6 ngàn hộ dân được hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước

05:05, 01/05/2017

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí và kế hoạch thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ cho trên 22,6 ngàn hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số...

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí và kế hoạch thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc nước nhỏ lẻ cho trên 22,6 ngàn hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn nông thôn trong tỉnh. Đây là những hộ đã có nước sử dụng nhưng nguồn nước chưa đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định cụ thể đối với từng đối tượng, như: hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 70%/hộ/thiết bị lọc nước (13.741 hộ); hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sạch được hỗ trợ 60%/hộ/thiết bị (8.912 hộ).

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ lắp đặt thiết bị lọc nước là trên 67,3 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và sẽ được phân bổ đều trong 4 năm, từ 2017 đến 2020.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều