Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ 1 đến 31-5

11:04, 24/04/2017

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5; lễ phát động quốc gia được tổ chức vào sáng 6-5 với tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả hướng về doanh nghiệp, cơ sở....

Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 31-5; lễ phát động quốc gia được tổ chức vào sáng 6-5 với tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả hướng về doanh nghiệp, cơ sở...

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo về Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động lần thứ I-2017 do Bộ Lao động - thương binh và xã hội tổ chức chiều 24-4 tại Hà Nội.

Việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ trong 18 năm qua cùng với các hoạt động của chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động đã và đang góp phần kiềm chế tai nạn, bệnh tật liên quan đến lao động.

Để triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu quả, với phương châm an toàn, vệ sinh lao động phải là những hành động cụ thể tại nơi làm việc, của những cơ quan, tổ chức có trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển từ việc tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ thành Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động từ năm 2017.

Hà Nội là địa phương đăng cai Tháng Hành động về an toàn về sinh lao động lần thứ I-2017 với chủ đề: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Trong tháng 4 và 5-2017, Bộ Lao động - thương binh và xã hội tổ chức 3 đoàn thanh tra tại 69 doanh nghiệp và một số công trình xây dựng về an toàn vệ sinh lao động. Các bộ, ngành đều tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phan Phương

Tin xem nhiều