Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận

11:04, 10/04/2017

(ĐN)- Sáng 10-4, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận, cho gần 200 cán bộ chủ chốt của hệ thống Mặt trận ở cơ sở.

(ĐN)- Sáng 10-4, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận, cho gần 200 cán bộ chủ chốt của hệ thống Mặt trận ở cơ sở. Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới đã tham dự.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu các nội dung về chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ cấp xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương; kỹ năng xử lý điểm nóng chính trị - xã hội; hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày14-4.

Phương Hằng

Tin xem nhiều