Báo Đồng Nai điện tử
En

Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh

10:11, 13/11/2016

(ĐN)- Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết 31-10-2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 2.154.572 người, đạt tỷ lệ bao phủ 75,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), tăng 308.500 người (16,72%) so với cùng kỳ năm 2015 và đạt chỉ tiêu của năm 2016.

(ĐN)- Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết 31-10-2016, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 2.154.572 người, đạt tỷ lệ bao phủ 75,9% dân số tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), tăng 308.500 người (16,72%) so với cùng kỳ năm 2015 và đạt chỉ tiêu của năm 2016. Chỉ tính riêng trong 3 tháng: 8, 9 và 10 tăng gần 98 ngàn người tham gia bảo hiểm y tế. Điều đáng chú ý là trong 10 tháng của năm 2016, số người tham gia bảo hiểm y tế theo thành viên hộ gia đình đều tăng ở các huyện, thị xã, thành phố.

Nguyên nhân tăng số người tham gia bảo hiểm y tế là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành bảo hiểm xã hội với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; bên cạnh đó nhận thức của người dân, người lao động và chủ sử dụng lao động về trách nhiệm tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được nâng cao.  

Văn Chuông

Tin xem nhiều