Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ

05:10, 13/10/2016

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo để thông qua đề án xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2016- 2021 và những năm tiếp theo.

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban chỉ đạo để thông qua Đề án xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2016- 2021 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh Đinh Quốc Thái chủ trì hội nghị

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng các thành viên ban chỉ đạo đã nhất trí cao với nội dung đề án. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (đơn vị thường trực) tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành…khẩn trương triển khai hoàn chỉnh, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Đồng thời, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai thành KVPT vững chắc, nằm trong thế trận chung của khu vực và cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hữu Thủy

 

 

 

Tin xem nhiều