Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

03:10, 11/10/2016

(ĐN)- Sáng 11-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức trực tuyến Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2016)...

(ĐN)- Sáng 11-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức trực tuyến Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2016).

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho các cá nhân ở Đồng Nai.
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho các cá nhân ở Đồng Nai.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 86 năm công tác dân vận của Đảng, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Ở mỗi thời kỳ, trong kháng chiến cứu nước, cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công tác dân vận đã tập hợp được nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn đánh đuổi ngoại xâm, phát triển đất nước....

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Đồng Nai luôn tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân vận; tích cực chăm lo đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở Đồng Nai đạt hơn 66 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% theo chuẩn nghèo của tỉnh. 96/113 xã và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo gặp gỡ với cán bộ lãnh đạo, công chức tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo (giữa) gặp gỡ với cán bộ lãnh đạo, công chức tỉnh Đồng Nai tại buổi lễ.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh tới đánh giá cao những thành tích mà công tác dân vận của tỉnh đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí cho rằng, công tác dân vận đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và khẳng định vị thế, uy tín của công tác dân vận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí yêu cầu, Cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các cấp và cán bộ dân vận trong tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận; Thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của nhân dân để tập trung giải quyết, giúp người dân an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng'; Đẩy mạnh dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Chú ý triển khai Thông tri 37 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề “Vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác dân vận của Đảng hiện nay”.

Tin, ảnh: Phương Hằng

 

 

 

Tin xem nhiều