Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Báo Đồng Nai ký kết phối hợp tuyên truyền

05:08, 11/08/2016

(ĐN)- Ngày 11-8, Báo Đồng Nai và Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền về chính sách BHXH và Bảo hiểm y tế (BHYT)...

(ĐN)- Ngày 11-8, Báo Đồng Nai và Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền về chính sách BHXH và Bảo hiểm y tế (BHYT)...

  Đây là một trong những họat động nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về  BHXH, BHYT, từng bước nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi của các cấp, các ngành và các bên tham gia trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT... (Ảnh: Huy Anh)

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh và Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Mến, cùng lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT
Tổng biên tập Báo Đồng Nai Trần Huy Thanh và Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Mến, cùng lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT (Ảnh: Huy Anh)

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thông tin tuyên truyền kịp thời trên các ấn phẩm của báo Đồng Nai về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; các hoạt động nổi bật của ngành BHXH trong lĩnh vực quản lý thu; tình hình chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, phối hợp trả lời các ý kiến độc giả phản ánh về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý BHXH theo thẩm quyền và quy định của Luật Báo chí…

Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều