Báo Đồng Nai điện tử
En

Đất ở tại đô thị giảm

11:07, 25/07/2016

(ĐN)- Thông tin từ Sở Tài nguyên - môi trường, đến cuối năm 2015, tổng diện tích đất ở tại đô thị của Đồng Nai là gần 4 ngàn hécta.

(ĐN)- Thông tin từ Sở Tài nguyên - môi trường, đến cuối năm 2015, tổng diện tích đất ở tại đô thị của Đồng Nai là gần 4 ngàn hécta. Theo chỉ tiêu được Chính phủ phân bổ trong quy hoạch đất đai, thì đến năm 2020 đất ở đô thị của Đồng Nai vào khoảng 5,25 ngàn hécta. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, việc chuyển đổi sang đất ở đô thị đến năm 2020 của Đồng Nai khó đạt được chỉ tiêu phân bổ, nên trong giai đoạn 2016-2020 tỉnh đã đề xuất Chính phủ cho điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị giảm gần 1 ngàn hécta. Diện tích đất ở đô thị giảm so với quy hoạch chủ yếu nằm ở huyện Nhơn Trạch. Như quy hoạch thì đất nhiều khu vực của huyện Nhơn Trạch sẽ chuyển đổi thành đất đô thị, song nhu cầu chưa có nên vẫn giữ nguyên đất ở nông thôn đến năm 2020.

Khánh Minh

Tin xem nhiều