Báo Đồng Nai điện tử
En

Duy trì việc làm theo Bác

11:01, 01/01/2016

(ĐN)- Mới đây, huyện Xuân Lộc đã phát hành cuốn sách gồm 125 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay.

(ĐN)- Mới đây, huyện Xuân Lộc đã phát hành cuốn sách gồm 125 gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến nay. Huyện cũng đã duy trì việc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ hai hàng tuần; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ và họp cơ quan định kỳ. Huyện tiếp tục thực hiện 19 nhóm với 125 mô hình “làm theo” hướng vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Dương An

Tin xem nhiều