Báo Đồng Nai điện tử
En

Thư chúc mừng năm mới 2016 của lãnh đạo tỉnh

11:12, 31/12/2015

Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Bính Thân 2016, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, thương binh...

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà thân mến!

Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Bính Thân 2016, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, nhân dân trong tỉnh và kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

 Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!  

Năm 2015, trước tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo bằng nhiều giải pháp hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức vượt qua mọi thách thức, khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy. Trong năm 2015, tình hình kinh tế tỉnh nhà có chuyển biết tích cực; hoạt động thu hút đầu tư sản xuất - kinh doanh trên địa bàn khá thuận lợi, nổi bật là tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,7%; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 91 xã và 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (TX.Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Thống Nhất); tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, thu hút đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị được củng cố, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả gắn với tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) từ tỉnh đến cơ sở từng bước đạt một số kết quả đáng kể, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chân thành cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu học tập, chiến đấu, lao động sáng tạo, hiệu quả của toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động đã góp phần làm cho tỉnh Đồng Nai đạt được những thành tựu rất quan trọng trong năm 2015.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Năm 2016 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh Đồng Nai. đây là năm đầu tiên các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), là năm hội nhập kinh tế ASEAN, triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã ký kết. Để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh, kiều bào Đồng Nai đang sinh sống ở nước ngoài tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh Đồng Nai ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động tất cả nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội, chuyển biến tích cực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng, quý đầu năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Mừng Xuân Bính Thân 2016, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, các thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh và kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chào thân ái và quyết thắng.

Biên Hòa, ngày 1-1-2016

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Tin xem nhiều